top of page

2 Days Footreflexology Workshop + reading toes

Live EUR 250  

Discover the profound impact of foot reflexology on overall well-being as we delve into the art and science of this ancient therapy. Our feet, the pillars of our body, can be rejuvenated and troubles alleviated through specialized techniques.

Embark on a journey to learn the secrets of providing both relaxing and energizing foot-reflexology treatments, applicable for personal wellness or professional practice.

 

Our comprehensive course covers the following:

  • Basic Human Anatomy: Gain insights into understanding the intricacies of the human foot and its connection to overall health.

  • Contra Indications: Learn to identify contraindications and tailor treatments accordingly for optimal results.

  • Meridians: Explore the pathways of energy flow within the body and understand how they relate to foot reflexology.

  • Hygiene: Master the importance of maintaining a clean and hygienic environment for effective and safe treatments.

  • Open and Closing Treatment: Learn the art of initiating and concluding foot reflexology sessions with finesse.

  • Reading the Reflexology Chart: Decode the reflexology chart to pinpoint key areas and address specific concerns.

  • Reading the Foot and Toes: Understand the nuances of reading feet and toes to customize treatments for individual needs.

Note: Practical application is an integral part of our course, and we encourage hands-on learning through practicing on each other. If you prefer an alternative arrangement, kindly notify us in advance, and we will ensure a suitable practice partner is available for you. Elevate your skills and well-being with our transformative foot-reflexology course.

Ontdek de diepgaande impact van voetreflexologie op het algehele welzijn terwijl we ons verdiepen in de kunst en wetenschap van deze eeuwenoude therapie. Onze voeten, de pijlers van ons lichaam, kunnen worden verjongd en problemen kunnen worden verlicht door gespecialiseerde technieken.

Ga op reis om de geheimen te leren van het bieden van zowel ontspannende als energieke voetreflexologiebehandelingen, toepasbaar voor persoonlijk welzijn of professionele praktijk.

Onze uitgebreide cursus behandelt het volgende:

* Basis menselijke anatomie:

Verkrijg inzicht in het begrijpen van de complexiteit van de menselijke voet en de verbinding met de algehele gezondheid.

* Contra-indicaties:

Leer contra-indicaties identificeren en behandelingen aanpassen voor optimale resultaten. Meridianen: Verken de energiepaden binnen het lichaam en begrijp hoe ze verband houden met voetreflexologie.

* Hygiëne:

Beheers het belang van het handhaven van een schone en hygiënische omgeving voor effectieve en veilige behandelingen.

* Openen en sluiten van behandelingen:

Leer de kunst van het initiëren en afronden van voetreflexologiesessies met finesse.

*Het lezen van de reflexologiekaart:

Ontcijfer de reflexologiekaart om belangrijke gebieden aan te wijzen en specifieke zorgen aan te pakken.

*Het lezen van de voet en tenen:

Begrijp de nuances van het lezen van voeten en tenen om behandelingen aan te passen aan individuele behoeften.

Opmerking: Praktische toepassing is een integraal onderdeel van onze cursus en we moedigen hands-on leren aan door op elkaar te oefenen. Als u de voorkeur geeft aan een alternatieve regeling, laat het ons dan tijdig weten en we zorgen ervoor dat er een geschikte oefenpartner voor u beschikbaar is. Verrijk uw vaardigheden en welzijn met onze transformerende voetreflexologiecursus.

Foot Massage
bottom of page