top of page
Yoga zittend_edited.jpg
Yoga waterval.jpg

Hey  There!

All About Me

My background / Toolbox

Mijn achtergrond / Ervaringen

Minha formação e experiências

Welcome to my corner of the internet – I'm thrilled to have you here. I'm Astrid, the creative mind behind this space where ideas come to life and stories unfold.

I'm a passionate Energetic Coach, driven by the belief that every moment holds the potential for something extraordinary. Whether I'm walking with my dogs, practice my yoga, or simply reading a book with my feet up, I find inspiration in the everyday.

Life, to me, is a beautiful tapestry woven with threads of curiosity, kindness, and a touch of spontaneity. I've embarked on this journey to share my experiences, insights, and a sprinkle of joy with you. It's not just about what I do, but the stories behind the scenes that make the journey worthwhile.

I believe in the magic of connections, the power of a genuine smile, and the warmth that comes from sharing our stories.

So, take a moment to explore, linger a while, and let's create a bond- I'm excited to have you as a part of this community, and I can't wait to discover the unique stories that weave us together.

Here's to embracing the warmth in every moment and celebrating the journey together!

Welkom in mijn hoekje van het internet - ik ben opgetogen dat je hier bent. Ik ben Astrid, de creatieve geest achter deze ruimte waar ideeën tot leven komen en verhalen zich ontvouwen.

Ik ben een gepassioneerde Energetisch Coach, gedreven door de overtuiging dat elk moment het potentieel heeft voor iets buitengewoons. Of ik nu wandel met mijn honden, mijn yoga beoefen, of gewoon een boek lees met mijn voeten omhoog, ik vind inspiratie in het alledaagse.

Het leven, voor mij, is een prachtig tapijt geweven met draden van nieuwsgierigheid, vriendelijkheid, en een vleugje spontaniteit. Ik ben deze reis begonnen om mijn ervaringen, inzichten, en een vleugje vreugde met jou te delen. Het gaat niet alleen om wat ik doe, maar ook om de verhalen achter de schermen die de reis de moeite waard maken.

Ik geloof in de magie van verbindingen, de kracht van een oprechte glimlach, en de warmte die ontstaat uit het delen van onze verhalen.

Dus, neem even de tijd om te verkennen, blijf wat langer hangen, en laten we een band creëren - ik ben enthousiast om jou als onderdeel van deze gemeenschap te hebben, en ik kan niet wachten om de unieke verhalen te ontdekken die ons verbinden.

Proost op het omarmen van de warmte in elk moment en het vieren van de reis samen!

 

Bem-vindo ao meu cantinho na internet - estou radiante por você estar aqui. Eu sou a Astrid, a mente criativa por trás deste espaço onde ideias ganham vida e histórias se desdobram.

Eu sou uma Coach Energética apaixonada, impulsionada pela crença de que cada momento possui o potencial para algo extraordinário. Seja eu passeando com meus cachorros, praticando ioga, ou simplesmente lendo um livro com os pés para cima, encontro inspiração no cotidiano.

A vida, para mim, é um belo tapete tecido com fios de curiosidade, bondade e um toque de espontaneidade. Embarquei nesta jornada para compartilhar minhas experiências, insights e um toque de alegria contigo. Não se trata apenas do que faço, mas das histórias por trás das cortinas que tornam a jornada valiosa.

Eu acredito na magia das conexões, no poder de um sorriso genuíno e no calor que surge ao compartilharmos nossas histórias.

Então, reserve um momento para explorar, fique um pouco mais, e vamos criar um vínculo - estou empolgada por ter você como parte desta comunidade, e mal posso esperar para descobrir as histórias únicas que nos unem.

Um brinde à celebração do calor em cada momento e à jornada que compartilhamos!

uitzicht.jpg
bottom of page