top of page
Yoga in Paderne Quinta Brita (2).png

EUR 5,00 per class
or
EUR 45,00 per 10 classes

Welcome to Yoga at Quinta Brito Lima in Paderne!

Welcome to my corner of tranquility nestled in the heart of Paderne. I am Astrid, a dedicated yoga instructor with over a decade of experience in guiding individuals towards inner peace and physical wellness through the practice of gentle yoga and meditation.

About Me:

With a passion for holistic well-being, I embarked on my yoga journey over a decade ago. Since then, I have been committed to sharing the transformative power of yoga with my students. My teaching philosophy revolves around creating a nurturing space where individuals of all levels can explore the mind-body connection and cultivate a deeper sense of self-awareness.

Classes:

At Quinta Brito Lima, I offer a variety of gentle yoga classes tailored to suit different needs and preferences. Whether you're a beginner or an experienced yogi, there's a class for you. From soothing hatha flows to restorative sessions infused with meditation, each class is designed to promote relaxation, flexibility, and inner balance.

Experience:

With over 10 years of teaching experience, I have had the privilege of guiding countless students on their yoga journey. My approach is rooted in empathy, compassion, and a deep understanding of the body's natural rhythms. I believe that yoga is not just a physical practice but a way of life—one that can inspire profound transformations both on and off the mat.

Location:

Nestled amidst the serene beauty of Quinta Brito Lima, surrounded by lush greenery and tranquil vistas, this idyllic setting is conducive to relaxation, rejuvenation, and spiritual growth.

Contact:

Ready to embark on your yoga journey? Feel free to reach out to me to learn more about my classes or to schedule a private session. I look forward to welcoming you at Quinta Brito Lima!

*

Welkom bij Yoga in Quinta Brito Lima in Paderne!

Welkom in mijn hoekje van rust, verscholen in het hart van Paderne.

Ik ben Astrid, een toegewijde yogaleraar met meer dan een decennium ervaring in het begeleiden van individuen naar innerlijke rust en fysiek welzijn door middel van de praktijk van zachte yoga en meditatie.

Over Mij:

Met een passie voor holistisch welzijn begon ik meer dan tien jaar geleden aan mijn yogareis. Sindsdien ben ik toegewijd aan het delen van de transformerende kracht van yoga met mijn studenten. Mijn onderwijsfilosofie draait om het creëren van een voedende ruimte waarin individuen van alle niveaus de mind-body connectie kunnen verkennen en een dieper gevoel van zelfbewustzijn kunnen cultiveren.

Lessen:

Bij Quinta Brito Lima bied ik een verscheidenheid aan zachte yogaklassen aan, afgestemd op verschillende behoeften en voorkeuren. Of je nu een beginner bent of een ervaren yogi, er is een klas voor jou. Van rustgevende hatha flows tot herstellende sessies doordrenkt met meditatie, elke les is ontworpen om ontspanning, flexibiliteit en innerlijk evenwicht te bevorderen.

Ervaring:

Met meer dan 10 jaar ervaring in het lesgeven heb ik het voorrecht gehad talloze studenten te begeleiden op hun yogareis. Mijn benadering is geworteld in empathie, compassie en een diep begrip van de natuurlijke ritmes van het lichaam. Ik geloof dat yoga niet alleen een fysieke praktijk is, maar een manier van leven - een die diepgaande transformaties zowel op als buiten de mat kan inspireren.

Locatie:

Genesteld te midden van de serene schoonheid van Quinta Brito Lima, omringd door weelderig groen en rustgevende vergezichten, is deze idyllische omgeving bevorderlijk voor ontspanning, verjonging en spirituele groei.

Contact:

Klaar om aan je yogareis te beginnen? Neem gerust contact met me op voor meer informatie over mijn lessen of om een privésessie te plannen. Ik kijk ernaar uit om je te verwelkomen bij Quinta Brito Lima!

bottom of page